Sławomir PytelManager inwestycyjny Augere Venture

    Absolwent Ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z rynkiem finansowym związany zawodowo od 2008 roku. Doświadczenie zawodowe uzyskał między innymi w dziale operacji kapitałowych Domu Maklerskim IDMSA (emisje publiczne i prywatne papierów wartościowych) oraz w funduszu kapitału zalążkowego „Medfund” gdzie był odpowiedzialny za inkubację, proces inwestycyjny oraz nadzór właścicielski nad spółkami (przykładowe inwestycje: kontakt.io, Intelliseq, Formeds Thessla Green). Posiada również doświadczenie w obszarze doradztwa/audytu finansowego i zarządzania (top management), w tym w spółkach z kapitałem zagranicznym. Zrealizował ponad 500 godzin szkoleń związanych m.in. z analizą finansową, wyceną spółek oraz finansowaniem rozwoju przedsiębiorstw . Od 2015 r. ekspert gospodarczy przy NCBiR. Od 2017 r. dołączył do zespołu Augere Venture w roli managera inwestycyjnego