mec. Michał SasPrawnik w kancelarii Trio Legal Snażyk Granicki

    Prawnik w kancelarii Trio Legal Snażyk Granicki

    Michał Sas jest ekspertem Kancelarii w zakresie prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania ich na polu e-commerce oraz w usługach świadczonych drogą elektroniczną (umowy SaaS, big data). Powyższą wiedzę wykorzystuje przy kwestiach FinTech (crowdfunding, kryptowaluty, smartcontracty). Michał Sas na codzień doradza przedsiębiorcom w zakresie regulacji związanych z ochroną danych osobowych i prawami konsumenckimi. Pełni również rolę doradcy prawnego przy determinowaniu i realizacji inwestycji (zarówno po stronie założycieli, jak i inwestora).

    Michał Sas pełnił rolę prawnika w kancelarii SGP Legal Snażyk Granicki, która po połączeniu z kancelarią Lawards przekształcona została w Trio Legal Snażyk Granicki. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w kancelariach zagranicznych (K&L Gates), jak i rodzimych, gdzie wykorzystywał wiedzę i zainteresowanie związane ze sporami budowlanymi i kontraktami FIDIC. Michał Sas jest uczestnikiem licznych szkoleń i wykładów poświęconych prawnym uwarunkowaniom innowacji. Jest też autorem licznych publikacji dotyczących w/w kwestii.

    Michał Sas uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Prawa Administracyjnego, jego promotorem był prof. dr hab. Marek Wierzbowski. Tematyka jego pracy dyplomowej dotyczyła Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz jej wpływu na kształt zamówień publicznych i adaptacji umów FIDIC. Zainteresowanie tematyką budowlaną rozwijał również na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej.

    W ramach Wydziału Prawa i Administracji UW ukończył prestiżowy kurs Francais Juridique, posługuje się biegle językiem francuskim i angielskim.