Ludwik MajewskiMenedżer ds. Operacyjnych Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty TRIGON TFI S.A.

    Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku menedżerskim. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w realizacji projektów restrukturyzacyjnych, optymalizacyjnych i transakcjach typu M&A pracując m.in. w grupach kapitałowych Elektrim i Ciech.

    Aktualnie jest odpowiedzialny w Venture FIZ, funduszu zarządzanym przez Trigon TFI S.A., za przygotowywanie inwestycji w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju charakteryzujące się wysokim poziomem innowacyjności. Współpracował z Lubelskim Parkiem Naukowo – Technologicznym na ramach platformy startowej Connect w zakresie oceny projektów i pomysłów biznesowych pod kątem perspektyw ich dalszego rozwoju (członek Komitetu Oceny Pomysłów). Brał udział w podobnym projekcie prowadzonym przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Obecnie przygotowuje się do udziału w pracach projektu tworzonego przez GUMed, PG i UG w Gdańsku. Jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego w jednym z projektów BRIdge Alfa prowadzonym we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

    Specjalizuje się w przygotowywaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu inwestycji kapitałowych, opracowywaniu strategii biznesowych i programów wzrostu efektywności procesów oraz tworzeniu i zarządzaniu projektami optymalizacji wykorzystania zaangażowanych zasobów. Dysponuje doświadczeniem w obszarze modelowania finansowego przedsięwzięć biznesowych oraz pozyskiwania kapitału na rynku publicznym.