Katarzyna KołakowskaManager Projektu Huge Thing

    Kasia odpowiada za reaktywację programu akceleracyjnego Huge Thing. Dołączyła do zespołu SpeedUp Group w 2014 roku gdzie najpierw zajmowała się analizą i selekcją przedsięwzięć pod kątem potencjału inwestycyjnego. Uczestniczyła w wielu procesach inwestycyjnych jak i prowadziła negocjacje umów. Do dziś wspiera budowanie wartości spółek portfelowych, szczególnie tych znajdujących się w fazie seed. Pełniła funkcję członka zarządu w organizacji PBDA Consulting, która wspomaga i promuje przedsiębiorczość. Od 2015 roku koordynuje poszczególne edycje akceleratora Huge Thing. Obecnie odpowiada za jego rozwój i realizację kolejnych edycji. Koordynator wielu projektów analitycznych, współorganizator wydarzeń biznesowych dla poznańskiego środowiska akademickiego. Aktywny uczestnik sceny startupowej.