Jacek SztolcmanKierownik Inkubatora UW

  Doświadczony manager na rynku B2B. Specjalizuje się w analizie bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, kierunków rozwoju, planów naprawy, restrukturyzacji, a także w zakresie optymalizacji procesów sprzedaży i komunikacji oraz w zarządzaniu organizacją/zespołem.

  W UOTT zajmuje się łączeniem zespołów naukowych z firmami zainteresowanymi badaniami i rozwojem. Prowadzi działania mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie możliwości komercjalizacji badań wśród kadry naukowej Uniwersytetu.

  Posiada 13-letnie doświadczenie jako Dyrektor zarządzający w branży produkcyjnej i handlowej B2B oraz kilkuletnie jako konsultant biznesowy i wdrożeniowiec. W ciągu swojej kariery zawodowej zdobył doświadczenie w zakresie budowania zespołu, tworzenia nowego biznesu od początku do jego sprzedaży inwestorowi branżowemu. Po transakcji przez kilka lat jako prezes zarządu przeprowadził akwizycję i fuzję przedsiębiorstwa. Posiada umiejętność efektywnej pracy z zespołem, nawet w kryzysowych sytuacjach.

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

  Prowadził projekty dla: Jeronimo Martins, Lidl, Tesco, HDS, Agora, EMPIK, DeAgostini, Polska Presse, Trodat, Kaprin, Mardom, Hochland.

  Obecnie jednym z głównych jego zadań jest uruchomienie Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego.