Gaweł Pasek vel PaszkowskiUniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW

    Specjalizuje się w programach rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych oraz w edukacji pozaformalnej i wolontariacie wykorzystujących wiedzę akademicką w praktyce. Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym łączy kreatywność oraz pomysłowość z narzędziami animatora kultury.

    Od ponad 2 lat w Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu zajmuje się tworzeniem sieci współpracy łączącej pracowników UW, studentów i doktorantów z otoczeniem społecznym uczelni oraz tworzeniem i wdrażaniem projektów z zakresu wolontariatu kompetencyjnego. Koordynator Wolontariatu Badawczego oraz programu „UW: inicjatywy dla otoczenia” realizowanego w ramach programu Santander Universidades. Wspólnie z NGOsami, instytucjami publicznymi, firmami oraz tutorami wzmacnia w młodzieży przedsiębiorczość i aktywność, daje motywację i narzędzia do rozwoju.