Dr hab. Rafał KasprzakWykładowca Szkoły Głównej Handlowej

    Współpracuje z wieloma start-upami w zakresie planowania strategii rozwoju i analizy potrzeb kapitałowych. Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, naukowo pasjonujący się rozwojem sektora kreatywnego w Polsce.