Agnieszka PugacewiczKoordynator DELab UW i Programu Entrepreneurship Lab

    Zarządza obszarem Entrepreneurship Lab DELab UW, prowadzi badania nad gospodarką cyfrową i innowacyjnymi branżami. Interesuje się kwestiami otwartości danych publicznych i naukowych, interdyscyplinarną współpracą naukową, przedsiębiorczością, startupami, transferem wiedzy i umiejętności w relacjach uczelnia – otoczenie